Flaş Haber
Kapat

Regaip Kandili 2019 okunacak dualar! Ragaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil duası nedir?

Müslüman aleminin coşkuyla karşıladığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren kutsal 3 aylar bu gece başlıyor. Vatandaşlar, Regaip Kandili’nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Sorularının cevabını araştırıyor. Namaz kılarak ve dua ederek geçirilen bu kutsal geceye herkes eksiksiz hazır olarak girmek istiyor. Peki Kandil duası nedir? İşte haberimizin ayrıntıları...

Regaip Kandili 2019 okunacak dualar! Ragaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil duası nedir?

Müslüman aleminin coşkuyla karşıladığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren kutsal 3 aylar bu gece başlıyor. Vatandaşlar, Regaip Kandili’nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Sorularının cevabını araştırıyor. Namaz kılarak ve dua ederek geçirilen bu kutsal geceye herkes eksiksiz hazır olarak girmek istiyor. Peki Kandil duası nedir? İşte haberimizin ayrıntıları...

Star Gazetesi
Star Gazetesi
07 Mart 2019 Perşembe 11:34
Regaip Kandili 2019 okunacak dualar! Ragaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil duası nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslüman vatandaşlar için büyük önem arz etmektedir. Duaların okunacağı, camilerin dolup taşacağı, tüm kapıların sonuna kadar açılacağı bu kutsal günlerin başlamasına saatler kaldı. 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece Regaip Kandili ile başlayacak 3 aylar öncesi vatandaşlar son hazırlıklarını yaparak hangi duaların okunacağı, nasıl ibadet edileceği merak konusu oldu. Peki, Regaip Kandili’nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? İşte haberimizin ayrıntıları...

 

KANDİL GECELERİ NASIL İBADET EDİLİR?

    1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.   2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.   3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.   4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.   5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.   6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.   7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.   8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.   9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.   10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.   11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.   12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.   13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.   14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;   15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.   16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.   16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.   17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.   18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı

 

 

REGAİP KANDİLİ’NDE KILINACAK HACET NAMAZI VE DUASI

 

Hacet namazı 12 rekat olarak kılınır. Bu namazda her 2 rekat sonrasında selam verilir.

Öncelikle "Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diyerek niyet edilir. 

Tekbir alınır ardından, Sübhaneke okunur. 

İlk rekatta Fatiha Suresinin ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.

İkinci rekatta tekrar Fatiha Suresi ve ardından 12 defa İhlas Suresi okunur.

Her iki rekatın sonunda selam verilerek 6 kerede namaz tamamlanır. 

Namazın ardından 7 kere yahut imkan varsa 70 kere Salevât-i Ümmiyye okunur.

Salevât-i Ümmiyye: “Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil-Ümmîyyi ve alâ Âlihî ve sahbihi ve sellim.

Salevât-i Ümmiyye bittikten sonra secdeye kapanarak 70 kerre şu tesbih çekilir;

"Subbûhun-kuddûsun, Rabbünâ ve Rabbüna ve Rabbülmelaiketi Ver-Ruh.”

Ve secdeden “Allâhü Ekber” diyerek doğrulup oturulur. İki secde arasında otururken şu istiğfar

“Rabbiğfır verhâm, ve tecâvez amma tâ'lemu, ,inneke entel"e"azzül-ekrem” 70 kere okunur.

Bu duâ bitince tekrar tekbir ile ikinci secdeye kapanılır. 2.nci secdede yine 70 kere:

“Subbûhun, kuddûsun, Rabbüna ve Rabbülmelâiketi ver-Rûh." okunur.

 

REGAİP KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

 

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pîr-i fânî ayağa kalkıp;

 

“ -Yâ Rasûlallâh!.. Ben Recep ayının hepsini oruç tutamam” dediğinde, Peygamber Efendimiz:

 

“Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevaplar, on misli yazılır. Fakat sen, Receb-i şerîf’in ilk Cum’a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir.Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar." Allah Teâlâ onların bu toplanmalarına muttalî olunca onlara hitâben: -Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz!.. buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip isteklerini arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur.” dedi. (Gunye 1/181-182)

 

REGAİP KANDİLİ GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

 

Regaip Gecesi kılabileceğiniz bir diğer namaz ise tesbih namazıdır. Tesbih namazı pek çok kandil gecesi kılınabilir ve nafile bir ibadettir. Akşam ve yatsı arasındaki vakitte kılınabileceği gibi, gecenin her saati de kılınabilir.

 

TESBİH NAMAZI 4 REKAT OLARAK KILINIR?

Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

 

TESBİH NAMAZI ŞÖYLE KILINIR;

 

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-“Sübhâneke…”‘den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

 

REGAİP KANDİLİ GECESİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

 

Hacet Namazı 2017 Regaip Kandili’nde kılabileceğiniz nafile bir namazdır. Bu namaz pek çok kandil gecesinde kılınabilir.

Hacet Namazı’na niyet etmek için “Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya” diye niyet ederiz.

 

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınabilir. İlk rekatında Subhaneke, Fatiha Suresi ve ardından 4 adet Ayet’el Kürsi okunur.

Hacet namazı ikinci rekatında ise Fatiha Suresi’nin ardından İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri okunur.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda Ettehiyyâtü +salli +barik okunur.

Hacet namazı 3. Rekâtta ise Subhaneke, Fatiha Suresi ardından Ihlâs, Felâk ve Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta ise Fatiha Suresi’nin ardından Ihlâs, Felâk ve Nas sureleri okunur.

4.Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Eğer 12 Rekat kılmak isterseniz yukardaki kılınışı 12 rekata tamamlayın.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.


Kaynak: Star.com.tr
Sitemizdeki haber, görsel yayınlarına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için info@sondakikahaber.com.tr mail adresinden 0212 909 0 999 numaralı telefon numarasından veya whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.